Velkommen til Våler Legekontor og doktor Susil

Hjemmesiden vår forsøker å gi relevant informasjon.

Her kommer oppdaterte og aktuelle meldinger.

Nytt hos oss nå er at du kan logge inn via helsenorge.no for å få kontakt med legen. (ikke via e-portalen)

Vi tar imot alle pasienter til vanlige legetimer. Trenger du time på dagen kan du ringe oss. Vanlige kontroller bestilles via telefon, SMS, epost eller avtale selv via e-portalen.
Ved mistanke om Covid 19 smitte anbefaler vi dere ringer oss da vi fortsatt ønsker å forhindre at smitten kommer inn på legekontoret, da forsøker vi å svare på spørsmål og at dere får hjelp uten at dere møter opp.

Legger ved oppdaterte smittevernråd fra Folkehelseinstituttet.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Hovedinngangen er nå åpen, men om du ønsker kan du benytte deg av branntappa på baksiden av huset.
Nede ved trappa står det skilt med pil til Våler legekontor

Timebestilling kan også utføres via resepsjon@valerlegekontor.nhn.no (husk å oppgi navn og fødselsdato).

Med vennlig hilsen

Våler Legekontor, dr. Susil
Våler Helse og Sosialsenter