Velkommen til Våler Legekontor og doktor Susil

Hjemmesiden vår forsøker å gi relevant informasjon.

Her kommer oppdaterte og aktuelle meldinger.

Nytt hos oss nå er at du kan logge inn via helsenorge.no for å få kontakt med legen. (ikke via e-portalen)

Vi tar imot alle pasienter til vanlige legetimer. Trenger du time på dagen kan du ringe oss. Vanlige kontroller bestilles via telefon, SMS, epost eller avtale selv via e-portalen.

Legger ved oppdaterte smittevernråd fra Folkehelseinstituttet.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Timebestilling kan også utføres via resepsjon@valerlegekontor.no (husk å oppgi navn og fødselsdato).

Med vennlig hilsen

Våler Legekontor, dr. Susil
Våler Helse og Sosialsenter