Hvem er vi?

Lege Susil Kumar Arumugam
Legesekretær Berit Kjærvik

Fra 1 mars er Line Aasen vår LIS 1 lege, frem til og med august 2021