Hvem er vi?

Lege Susil Kumar Arumugam
Legesekretær Berit Kjærvik
Fra 1 september 2019 har vi fått ny LIS 1 lege, Helene Caroline Arneberg

LIS 1 lege, Martine Relte Grønvik  frem til 28 februar 2021