Kontakt

Våler Legekontor
Bergskrenten 12,
1592 Våler i Østfold

Tlf: 69 28 97 00

SMS: 476 79 084

E-post: resepsjon@valerlegekontor.nhn.no